Ukončení 1. pololetí, vysvědčení, provoz školy

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s informacemi o ukončení 1. pololetí školního roku 2020/21.

V pátek 22. 1. se uzavírá klasifikace za 1. pololetí. Od pondělí 25. 1. 2021 se již budou veškerá udělená hodnocení žákům počítat do 2. pololetí.

V týdnu od 25. 1. 2021 dále pokračuje prezenční výuka pouze pro 1. a 2. třídu. Žáci 3. až 9. třídy se vzdělávají distanční výukou, termín návratu do školy nebyl prozatím určen.

Našim žákům bude za 1. pololetí školního roku 2020/2021 vystaven výpis z vysvědčení. Naši žáci budou za 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni známkami, v předmětech Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk bude známku doprovázet slovní hodnocení.

Výpis z vysvědčení obdrží přímo ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. třídy. Žáci 3. až 9. třídy obdrží svůj výpis z vysvědčení, až bude vládou umožněn jejich návrat do školy k prezenční výuce. V žádném případě nebude možné, aby si žák nebo zákonný zástupce přišel „vyzvednout“ výpis z vysvědčení do školy někdy dříve.

Všichni žáci a všichni zákonní zástupci žáků uvidí celé „svoje“ hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21 ve školním informačním systému edookit ve čtvrtek 28. 1. 2021.
Přehledně si zobrazíte v „Hodnocení – Celkové hodnocení“.

V pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny pololetní prázdniny. Školní jídelna není v tento den v provozu, školní družina není v tento den v provozu.

 

Končí velmi náročné pololetí školního roku 2020/21 – celá situace je velmi náročná pro nás pedagogy, je náročná pro Vás rodiče a je velmi náročná pro naše žáky. Děkujeme Vám za veškerou spolupráci a budeme společně doufat, že v 2. pololetí tohoto školního roku se s našimi žáky co nejvíce uvidíme přímo ve škole. Těšíme se na setkání.

Za všechny pedagogické pracovníky školy

s pozdravem Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy