Informace k provozu školy od pondělí 1. 3. 2021

aktualizace 21. 3. 2021

Krizová opatření jsou stále v platnosti, všichni žáci se vzdělávají distančně. V případě dotazů se neváhejte obrátit na třídní učitelky Vašeho dítěte.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče:

  • v MŠ Lipová, v MŠ Konice
  • v ZŠ Konice

OŠETŘOVNÉ:

Podrobné informace jste, vážení rodiče, obdrželi prostřednictvím školního informačního systému.