Přerušení dodávky elektřiny

Distributor elektrické energie v Brodku u Konice plánuje úpravy, opravy nebo vylepšení elektrického vedení, a proto bude muset na nezbytně dlouhou dobu přerušit dodávku elektřiny v pondělí 22. 3. 2021.

V tento den bude přerušena dodávka elektřiny v různých částech Brodku u Konice v různých časových úsecích od 7:00 hod. do 15:00 hod. Z tohoto důvodu nemusí proběhnout v tento den některé videohodiny, někteří žáci se nepřipojí k online výuce. Budete informováni pedagogickými pracovníky.