Výlet 4. třídy

Výlet 4. třídy – „Putování přírodou“ – 24. 6. 2021

Vyrazili jsme procházkou směrem k tzv. „Babylonu“, kde jsme posvačili a odpočinuli. Na mapě u odpočívadla jsme si ukazovali různé značky a vyhledávali podle nich nejbližší lokality v Brodku a jeho okolí. Během celé naší cesty jsme zastavovali, ukazovali a popisovali jsme si různé byliny, stromy, dokonce také některé bezobratlé živočichy.

Po naší vycházce jsme se vrátili zpět do obce a zamířili směrem k fotbalovém hřišti. Zde jsme se nejprve občerstvili a poté se žáci rozdělili do tří týmů. V týmu se navzájem podporovali a povzbuzovali, aby získali co nejvíce bodů nebo měli co nejlepší čas, který by je posunul k prvnímu místu. První soutěže byly zaměřené na rychlost a pohybovou obratnost, v prvním slalomu si žáci předávali míč a jako tým se snažili mít co nejlepší čas. V druhém slalomu žáci chodili na chůdách, opatrně a co nejrychleji se snažili dostat do cíle a předat chůdy spoluhráči. Poslední pohybovou soutěží bylo házení kruhů na tyče.

Druhou částí programu na fotbalovém hřišti bylo soutěže s přírodovědnou tematikou. Všechny tři týmy hledaly správné řešení kartiček. Jedno stanoviště se zaměřovalo na správné poznání nejznámějších listnatých a jehličnatých stromů. Druhé stanoviště se zaměřovalo na poznávání bylin, opět žáci přiřazovali název k obrázkům. Ve třetím stanovišti měli žáci za úkol najít správné stopy jednotlivých druhů živočichů na obrázcích.

Během soutěží se žáci vzájemně podporovali, fandili si a každý ukázal v čem je dobrý a jakým dílem pomůže svému týmu se lépe umístit. Pozorovali jsme mezi žáky spolupráci, vzájemnou podporu a radost.

K. Chytilová, A. Vodáková