Výlet 6. třídy

Výlet 6. třída – Durana

Dne 18. 5. 2021 se žáci 6. třídy vydali na pěší výlet z Brodku u Konice přes Skřípov na Duranu (cca 12 km). Výlet se vydařil, počasí nám přálo a po celou dobu výletu panovala přátelská atmosféra. 

A. Staffová