Výlet 7. třídy

Cyklistický výlet „ZA POZNÁNÍM“ do přírodní rezervace Durana

7. třída – 11. 6. 2021

Lokalita DURANA se nachází v hluboce zaříznuté severní a jižní stráni Úsobrnského potoka pod dominantním vcholem Durany (626 m) východně od obce Úsobrno. Jedná se o rozlehlý komplex převážně bukových porostů pralesovitého charakteru. Rozloha chráněného území je 46,83 ha a bylo vyhlášeno v roce 1997.  

V pátek 11. června se konal školní cyklistický výlet sedmé třídy. Na výlet jelo patnáct žáků, třídní učitelka Tereza Malínková a paní asistentka Kateřina Kočiříková.

Žáci se sešli ráno u školy v dobré náladě. Dostali karty s otázkami, které cestou na chráněné území Durana vyplňovali.

Při jízdě na kole bylo žákům připomínáno dodržování bezpečnostních pravidel a zvýšené opatrnosti.  Při zastávkách jsme si vyprávěli o zajímavostech místní krajiny a přírody.

V obci Skřípov si prohlédli žáci opravený kostel, přečetli turistické informace, odpočinuli na místním hřišti. Někteří žáci si nakoupili občerstvení v obchodě. 

Pokračovala cesta k lesu a chráněné oblasti Durana. U posedu si žáci nechali kola a pěšky pokračovali do velikého kopce až tam, kde stál hrádek Durana. Přečetli jsme si historické informace a pověst o tomto zajímavém místě.  Následovalo opékání špekáčků a odpočinek.

Cestou zpět jsme se vydali na druhou stranou kopce s prohlídkou lesa (bukové porosty pralesovitého charakteru) a okolní krajiny (lze dohlédnout na okolní městečka).  Přišlo na vyhodnocení odpovědí z karet, které žáci vyplňovali a předání odměn žákům.

Při zpáteční cestě domů nás zastihla bouřka a déšť, i přesto zůstala dobrá nálada a pěkné zážitky. Naštěstí se nepřihodil žádný úraz a žáci byli po celou dobu výletu hodní. Užili jsme si pěkný cyklistický výlet.

T. Malínková, K. Kočiříková