Výlet 9. třídy a pasování prvňáčků

Výlet 9. ročníku – Putování za bylinkovou vůní
 
V pátek 18. 6. 2021 se vydali žáci 9. ročníku na svůj poslední společný turistický výlet. Nejdříve se zastavili na exkurzi ve firmě NADĚJE, kde si prohlédli s odborným komentářem paní Klemzové ukázkovou bylinkovou zahradu.

Poté se deváťáci pěšky vydali směrem na Hrádek do Lipové. Vojta dopředu připravil vše potřebné na opékání – dřevo, klacky. Panovala dobrá nálada a vzpomínalo se na uplynulá školní léta. Po vydatné špekáčkové svačině nás čekala zpáteční cesta do Brodku. Cestou se ještě všichni společně vyfotili.
 
Zapsala: Renata Fialová, třídní učitelka
 
Pasování prvňáčků
 
V úterý 22. 6. se konaly třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Využili jsme příležitosti a společně s rodiči jsme pozvali i budoucí prvňáčky, aby se poznali, seznámili se s paní učitelkou i s paní vychovatelkou.
Deváťáci si pro děti připravili celou řadu her a na závěr společného setkání deváťáci děti pasovali na prvňáčky.