Závěr školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Končí školní rok, ve kterém jsme opět zažili uzavření školy a výuku, která v historii školství nemá obdoby. Využili jsme zkušenosti z distanční výuky z konce předchozího školního roku, podařilo se nám všem pedagogům zajistit potřebnou techniku k distanční výuce, rozjeli jsme nový školní informační systém a okamžitě po uzavření školy jsme také zahájili pravidelnou videovýuku.

Děkujeme Vám všem – rodičům i žákům – za perfektní spolupráci, respekt a pochopení. S celým pedagogickým sborem vás obdivujeme, jak jste zvládali distanční výuku, testování, roušky a dodržování hygienických pravidel.

Děkujeme Vám za všechna milá slova, povzbuzení, poděkování, za všechny Vaše připomínky.

Budeme se na Vás všechny těšit v novém školním roce a budeme doufat v lepší časy bez uzavření škol. V přiložené fotogalerii se můžete podívat na fotografie z předávání vysvědčení žákům ve třídách, také slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy v obřadní síni.

Krásné prázdniny, pěknou dovolenou, odpočívejte, užívejte léta, buďte zdraví…

Za všechny zaměstnance školy s přátelským pozdravem Kateřina Dostálová