Projekt „ICT učebna“

Projekt ICT učebna ZŠ Brodek u Konice

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014926

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace: červen 2021 – září 2021

Cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků a to především prostřednictvím kvalitních a vybavených prostor pro vzdělávání v oblasti
digitálních technologií, cizích jazyků a přírodních věd tak, aby bylo maximální měrou umožněno vzdělávání v souladu s aktuálními trendy.

Realizací tohoto projektu se nám podařilo vybavit ICT učebnu novými počítači, serverem, potřebným softwarem a tiskárnou. Z vlastních zdrojů chceme dále učebnu vybavit dataprojektorem a interaktivní tabulí, aby mohla probíhat plnohodnotná výuka s využitím moderních digitálních technologií a s nabídkou mnoha vzdělávacích webů a aplikací.