Dětské dopravní centrum v Prostějově

Ve středu 15. 9. 2021 se žáci 4. třídy naší školy zúčastnili výuky na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Výuka byla zaměřena na seznámení se s bezpečným chováním v silničním provozu, kde si žáci vyzkoušeli nejen roli chodce, ale i cyklisty. Žáci si nejdříve v učebně zopakovali teoretickou část, rozebrali různé dopravní situace na silnici, zopakovali si dopravní značky.
Následně se odebrali na dopravní hřiště, kde na ně čekala cvičná jízda na kole.
Hlavním cílem výuky byla prevence nehodovosti u dětí.
Počasí nám přálo, žáci se radovali z nových poznatků v rámci dopravní výchovy.

Mgr. Michaela Šustrová