Vyhlášení volného dne

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den pro žáky základní školy v termínu: pondělí 27. 9. 2021. Volný den je vyhlášen z provozních důvodů.

Školní družina i školní jídelna bude uzavřena.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

  1. zprávou ve školním informačním systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy.

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem dne 16. 9. 2021.

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy