Projektový den – ZOO Olomouc

Projektový den pro žáky 1. až 3. třídy v ZOO Olomouc – 16. 9. 2021

Žáci první až třetí třídy měli v ZOO možnost zhlédnout sbírku exponátů, díky které mohli zjistit, jaký je na omak kabát žirafy nebo jaguára, jak píchají trny dikobraza, čí vaječná skořápka je nejpevnější, jak velké jsou rozdíly ve velikosti ptačích vajíček nebo čí lebka je tvrdší. Lektor ZOO žákům vysvětlil, co je roh a co paroh, a ukázal rozdíly ve velikosti, barvě a tvaru peří různých druhů ptáků. Lektor také žákům umožnil kontakt s dvouletou ježčí samičkou Wixiannou. Jednalo se o ježka bělobřichého pocházejícího z Afriky, kterého ZOO chová k ukázkám při výukových programech.

Následovala procházka po ZOO, zčásti pod vedením lektora a zbytek cesty pod vedením třídních učitelek. Na závěr nechyběl ani nákup suvenýrů a pak už jen cesta zpět do školy. 

Marta Heraltová

Do světa divočiny aneb škola v ZOO

Netradiční vyučování prožili žáci 6. a 7. ročníku ve čtvrtek 23. 9. 2021 a žáci 8. a 9. ročníku v pátek 24. 9. 2021. Vydali se totiž s třídními paními učitelkami a vyučujícími do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, aby pronikli a poznali svět exotických zvířat nejen pouze z učebnic a encyklopedií, ale zkrátka naživo.  Jednotlivým třídám se věnovaly zkušené a sympatické paní lektorky, které by mohly o olomoucké zoologické zahradě vyprávět hodiny a hodiny. Tolik času zase nebylo.

V krátkém dopoledni nebylo možno obsáhnout celý areál zahrady. Co ale žáky nejvíce zaujalo, byly hmatové exempláře, např. žirafí kůže, různá paroží, pohladili si a pohráli si s africkým ježkem, užili si legrační opičí přemety, zastavili se u lemuří rodinky, zhlédli krále zvířat, obdivovali žraločí podvodní svět, či se doslova pomazlili s kamerunskými kozami.

Paní lektorky žákům vysvětlily, proč a k čemu vlastně zoologické zahrady slouží, jaké existují světové projekty a programy na záchranu ohrožených zvířat.  Během svého výkladu prozradily, že cestování či stěhování velkých zvířat není vůbec jednoduché. Podobně jako lidé i ona trpí například stresem, strachem. O zvířata v zoologických zahradách se musí starat opravdu nadšení ošetřovatelé a chovatelé, kteří jsou jim nablízku po celý týden 24 hodin denně.

Na závěr edukačního (vzdělávacího) programu čekal žáky pracovní list, kam zapisovali správné odpovědi, které museli osobně vyhledat na informačních tabulích v areálu ZOO. Žáci se tímto výletem naučili mnoho – posílil se u nich pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům, vědí, jak se mají chovat na veřejnosti. Mnohé získané informace určitě využijí ve škole v hodinách přírodopisu. Při odchodu si na závěr někteří žáci slíbili, že olomouckou ZOO v nejbližší době opět navštíví.

Pozitivní stránkou této akce bylo i to, že doprava a program byl financován z projektu Šablony III Brodek u Konice, číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017980 a žáci vše měli zdarma.

Renata Fialová