Vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem pro žáky 6. až 9. ročníku

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona č. 26/2022 Sb., mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro žáky 6. až 9. ročníku základní školy v termínu: středa 9. 2. až pátek 11. 2. 2022.

Vzdělávání distančním způsobem je vyhlášeno z důvodu, že nepřítomnost pedagogických pracovníků ve škole (nemoc, karantény) neumožňuje zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, jsou povinni sledovat školní informační systém a vzdělávat se dle pokynů pedagogických pracovníků.

Žáci mají při distančním vzdělávání nárok na oběd ve školní jídelně. Na středu 9. 2. 2022 však budou obědy všem žákům 6. až 9. třídy odhlášeny. Pokud máte zájem o oběd ve školní jídelně ve čtvrtek a pátek, kontaktujte neprodleně (dnes 8. 2.) vedoucí školní jídelny, jinak budou obědy automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

  1. zprávou ve školním informačním systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy.

Vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem bylo projednáno se zřizovatelem dne 8. 2. 2022.

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy