Aktivity ve škole

Zimní sportovní den

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 se konal ve škole zimní sportovní den. Žáci, kteří se neúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, si užívali sněhové nadílky a různých sportovních aktivit. Kromě soutěží tříd v přehazované, volejbale a vybíjené, nechyběla ani pořádná koulovačka a stavba sněhuláků. Sedmá třída se účastnila netradiční zimní olympiády na školním hřišti. Osmá a devátá třída se vydala na procházku na vrchol Babylon. Počáteční ranní chladno vystřídalo krásné slunečné počasí, které přispělo k celkové pohodě sportovního dne. Mezi všemi vládla atmosféra radosti, pohody a posléze spokojené únavy.

Mgr. Monika Konečná

 

Projekt „Voda“

Ve středu 2. 2. 2022 žáci osmé a deváté třídy v rámci výuky pracovali na projektu „Voda“. Byli rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina dostala za úkol vytvořit prezentaci pro jednu z oblastí vztahujících se k vlastnostem, významu, znečištění a zdrojům vody. Prezentace měla vybranou oblast co nejlépe přiblížit ostatním. Na získávání informací, zpracovaní i přednesu prezentace žáci spolupracovali. Výsledkem byly nejen čtyři povedené prezentace, ale také procvičení práce se zdroji informací, informačními technologiemi, osvojení komunikační a prezentační dovednosti.

Mgr. Přemysl Heralt