Ukončení 1. pololetí 2021/2022

V pondělí 31. ledna 2022 žáci s napětím očekávali třídnickou hodinu, ve které obdrželi svá pololetní vysvědčení. Prvňáčci se radovali ze svého prvního vysvědčení, třeťáci oslavili své úspěchy společně s Hurvínkem, v některých třídách kvůli nemoci chyběla paní učitelka, tak vysvědčení předávala i paní ředitelka a paní zástupkyně.

Tak jak to bývá – někteří žáci byli spokojeni, jiní si dali předsevzetí své výsledky do června vylepšit. Všichni se ale již těšili na následující dny – část žáků vyrazila na lyžařský kurz, ostatní žáky čekaly sportovní, vzdělávací i zábavné aktivity ve škole.