Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA BRODEK U KONICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 proběhne

8. dubna 2022 (pátek) 13:30 – 16:00 hod

v budově 1. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 6 let, a děti, kterým byl v roce 2021 povolen odklad školní docházky.

K zápisu si prosím vezměte:

  • Okopírovaný rodný list dítěte (NEOVĚŘUJTE)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o svěření dítěte do péče ( u pěstounů apod.)
  • Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Zápisní list

Při zápisu každé dítě dostane kód, informace o přijetí bude zveřejněna pomocí těchto kódů na webových stránkách školy a na budově školy.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření příslušného školského poradenského zařízení( PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, které podle § 37 školského zákona 561/2004 Sb. musí přinést zákonní zástupci k zápisu.

Potřebné formuláře lze vyzvednout v ZŠ a v jednotlivých MŠ. Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání a žádost o odklad povinné školní docházky najdete na www.zsbrodekukonice.cz v sekci DOKUMENTY.

Je nutné respektovat veškerá nařízená hygienická pravidla.

Zápis do 1. třídy – podrobné informace (pdf)