Mobilní planetárium v naší škole

Ve středu 23. 3. 2022 zavítalo do naší ZŠ mobilní planetárium, které zábavnou a netradiční formou poodhalilo žákům oblast astronomie a přírodních věd.

Na žáky 1. – 4. třídy čekalo překvapení v podobě kupolovitého stanu, ve kterém se žáci položili na záda a nechali se unášet sférickým promítáním vzdělávacích programů, které doprovázel výklad pana lektora. Pro žáky 1. a 2. třídy byl připraven program „Se zvířátky do vesmíru“, pro žáky 3. třídy si lektor přichystal program „Astronomie pro děti“ a žáci 4. třídy se v programu „Neuvěřitelný vesmír“ dozvěděli mnoho zajímavého z této oblasti. Žáci si během programu mohli zopakovat učivo z prvouky, přírodopisu a vlastivědy, ale dozvěděli se také mnoho nových informací.