Projektový den zdraví

Ve středu 13. 4. se koná celoškolní Projektový den zdraví. Informace u třídních učitelek.