Olympiáda z českého jazyka

V úterý 15. 3. 2022 proběhlo školní kolo 48. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9. ročníku. Jako každoročně se soutěžilo v části mluvnické a slohové (max. 50 bodů).


Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

Ondřej Langer – 42 bodů, (9. roč.), Beáta Bittnerová – 39 bodů (9. roč.) a Simona Dostálová – 37 bodů (8. ročník).

Podle pravidel soutěže postoupili do okresního kola první dva nejlepší řešitelé, Ondřej a Beáta. Ti naši školu reprezentovali ve středu 30. 3. 2022 v Prostějově na ZŠ Melantrichova. I když se oba neumístili na předních místech, oceňuji jejich aktivní přístup, snahu a motivaci dosáhnout v soutěži co nejlepší výsledek. Určitě to byla pro ně dobrá zkušenost či malá „předpremiéra“ k přijímací zkoušce z českého jazyka na střední školu. Věřím, že nabyté vědomosti a znalosti se budou Ondrovi a Beátě hodit při studiu na střední škole.

Všechny Vás, soutěžící, musím pochválit, že jste k řešení nelehkých úkolů ve školním i okresním kole přistupovali aktivně a zodpovědně. 

Zapsala: Renata Fialová