Výstava k historii obce Brodek u Konice

5. dubna 2022 navštívili žáci ze 4., 5., 6. a 9. třídy výstavu Sprachinsel Deutsch Brodek 1946. V bývalé stodole svého domu ji uspořádal pan učitel Vlastimil Slepánek, který donedávna učil v nedalekém Horním Štěpánově.

Dobové exponáty i informační panely zaujaly všechny přítomné, včetně mladších žáků, protože pan učitel umí mistrně přizpůsobit své poutavé vyprávění věku posluchačů. Naši žáci přišli na výstavu připraveni a vybaveni základními znalostmi z regionální historie. Výstava se tak pro nás stala žádoucím doplňkem učiva vlastivědy a dějepisu. Děkujeme.