Den dopravní výchovy

V úterý 19. 4. 2022 se koná Den dopravní výchovy. Informace u třídních učitelek a v informačním systému.