Projektový den zdraví – 13. 4. 2022

7. 4. 2022 se slavil Světový den zdraví. Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu života, starat se o své zdraví.

V naší škole jsme pro žáky ve středu 13. 4. 2022 připravili projektový Den zdraví. Projekt byl připraven formou stanovišť, na kterých se postupně střídaly všechny třídy. Žáci plnili úkoly ve skupinách, a to zábavnou formou. Každé stanoviště bylo zaměřeno na určitou tématiku, která ovlivňuje naše zdraví. Témata: zdravá výživa, zdravý životní styl, v zdravém těle zdravý duch, osobní hygiena a zdravé zuby, pohybové aktivity a sporty, první pomoc a prevence úrazů a nemocí, prevence závislostí – kouření a jiné nebezpečné jevy, alternativní medicína = bylinky. Podle obsahu učiva na jednotlivých stanovištích byly žákům podávány informace tak, aby si mohli uvědomit, co vše souvisí s lidským zdravím, co mu škodí a co mohou udělat pro jeho ochranu. Tato forma práce na téma zdraví se žákům líbila a splnila i očekávání pedagogů. Spoustu aktivit si pro mladší žáky připravili deváťáci a osmáci. Výsledkem projektového dnu zdraví bylo odlehčení tradiční školní výuky, získání nových poznatků a zkušeností.

Všechny úkoly na stanovištích žáci plnili se zájmem a nadšením. V závěrečném vyhodnocení akce hodnotili tento den velmi kladně, byli spokojeni a odměněni za své výkony zubním kartáčkem.

Chtěli bychom velice poděkovat paní Mgr. Jarmile Podhorné a firmě Naděje za poskytnutí ukázek bylin. Tyto bylinky si žáci zasadili na školní bylinkovou zahrádku.

Mgr. Tereza Malínková