Den dopravní výchovy – 19. 4. 2022

Den dopravní výchovy – 19. 4. 2022

V úterý 19. 4. 2022 se žáci 1. až 3. ročníku zúčastnili projektového Dne dopravní výchovy. První vyučovací hodinu se žáci v jednotlivých třídách věnovali základům dopravní výchovy, hlavně pravidlům týkajících se chodců, přecházení vozovky po přechodu i mimo přechod, chůze po správné straně chodníku a okraje vozovky, chování v silničním provozu zaměřeno na jízdu na kole…