Den dopravní výchovy – 19. 4. 2022

V úterý 19. 4. 2022 se žáci 1. až 3. ročníku zúčastnili projektového Dne dopravní výchovy.

První vyučovací hodinu se žáci v jednotlivých třídách věnovali základům dopravní výchovy, hlavně pravidlům týkajících se chodců, přecházení vozovky po přechodu i mimo přechod, chůze po správné straně chodníku a okraje vozovky, chování v silničním provozu zaměřeno na jízdu na kole a koloběžce. Žáci prvního ročníku se seznámili s důležitými dopravními značkami, žáci 2. a 3. ročníku si dopravní značky zopakovali a některým dalším se naučili. Dále se žáci seznámili s pravidly poskytnutí první pomoci.

Další část výuky byla zaměřena na využití interaktivní tabule s rozmanitou nabídkou výukových programů. Žáci řešili různé dopravní situace, testové otázky, pohyb  z místa A do místa B po bezpečné trase, povinné vybavení jízdního kola a používání přilby, využití reflexních prvků a podobně.

Praktická část výuky musela být kvůli nepříznivému počasí upravena . Žáci absolvovali závod na koloběžkách v okolí malého hřiště a zájemci se mohli za doprovodu paní učitelky projet po cyklostezce.

Na závěr se žáci shromáždili ve třídách a celá akce byla vyhodnocena. Všichni žáci pracovali se zájmem a nadšením a za splnění úkolů obdrželi odměnu.

Mgr. Věra Švecová

V úterý 19. 4. 2022 si žáci 4. – 8. ročníku ve škole teoreticky i prakticky ověřili své znalosti a dovednosti týkající se bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Zopakovali si dopravní značky, povinnou výbavu kola, křižovatky, zásady pohybu cyklisty na silnici atd.

V tělocvičně na čekaly úkoly zejména zdravotní – naučili se dávat člověka do stabilizované polohy, vyzkoušeli si masáž srdce, znehybnit končetinu, vědí, jak se skládá a uvazuje trojcípý šátek. Jsou to všechno dovednosti, které možná v budoucnosti v nějaké krizové situaci využijí. Úžasnými průvodci byli pro žáky deváťáci, kteří přímo demonstrovali praktické ukázky. To bylo super.

Počasí akci nepřálo, a tak si jen někteří dobrovolně na kole vyzkoušeli jízdu zručnosti. Ale to vůbec nevadilo. Přesto si z projektového dne všichni odnesli zajímavé informace, které možná jako nastávající řidiči a řidičky v budoucím praktickém životě využijí. Nejlepší účastníci školního kola dopravní soutěže byli následující den vyhodnoceni a odměněni drobnými cenami.

Mgr. Renata Fialová

Vítězové v jednotlivých kategoriích (pdf)