Čarodějný rej ve školní družině

Celý týden od 25. 4. – 29. 4. 2022 jsme si ve školní družině připomínali starý lidový zvyk “ Pálení čarodějnic„.

Děti vytvořily výzdobu na chodbě školy. V pátek si přinesly čarodějné kostýmy a zahájili jsme na hřišti čarodějný rej. Umíchali jsme čarodějný bublající lektvar hnědé a červené barvy. Hráli se různé soutěže a malovalo se na obličej. Nechybělo také malé pohoštění. Počasí nám přálo a děti si akci užily.

Bohuslavová Zuzana, vychovatelka