Družina v knihovně

Školní družina byla v měsíci dubnu navštívit místní obecní knihovnu. Děti se dozvěděly, že 2. dubna se slaví Mezinárodní den dětské knihy, protože je to den, kdy se narodil roku 1805, známý dánský spisovatel a světově uznávaný pohádkář Hans Christian Andersen.

Cílem návštěvy knihovny bylo přinést do dětských rukou četbu, protože knihy podporují dětskou fantazii. Dává jim základ pro jejich další vývoj a rozvíjí porozumění.

Děti si nakonec zahrály pohádkový kvíz a prohlédly si knihy, které je zajímaly.

Zuzana Bohuslavová, vychovatelka