Přijelo k nám „Divadélko“

Přijelo k nám „Divadélko pro školy z Hradce Králové“

Ve středu 11. 5. 2022 se žáci 1. stupně zúčastnili v místním kulturním domě divadelního představení Pohádky ze statku. Žáci si společně připomněli život domácích zvířat na statku a také, jaký užitek nám tato zvířata poskytují. Humornými příběhy si žáci osvojili poznatky o vztahu člověka k přírodě, společně s herci  si zazpívali známé písničky o zvířátkách. Na závěr pohádky nechybělo ani typické ponaučení.

Žákům se představení velmi líbilo, aktivně spolupracovali s herci. Každá třída si jednotlivě vyhodnotila zhlédnuté představení a upevnila si tak znalosti o životě domácích zvířat.

Mgr. Michaela Šustrová

Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století

Ve středu 11. 5. 2022 k nám do Brodku u Konice po dvou letech opět zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. V kulturním domě proběhlo pro žáky 6. – 9. ročníku představení s názvem Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století. Žáci na konkrétních ukázkách získali zajímavé informace o významných divadelních scénách, např. Osvobozeném divadle, divadle Semafor, divadle Husa na provázku či divadle Járy Cimrmana. Naučili se přiřazovat významné herce či umělce k jednotlivým divadelním scénám, např. Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, Bolka Polívku, Miroslava Donutila, Zdeňka Svěráka atd.

Během představení panovala úžasná atmosféra. Herci si osobitým humorem získali všechny diváky, kteří nešetřili smíchem po dobu celého představení. Žákyně z 8. ročníku si zahrála na jevišti roli Eržiky z představení divadla Na provázku – Balada pro banditu. Role se zhostila opravdu výborně. Na závěr celého představení si všichni společně zazpívali.

Mgr. Renata Fialová