Přírodovědná soutěž „Zlatý list“

Ve čtvrtek 12. 5. se vybraní žáci 4. až 7. třídy zúčastnili oblastního kola přírodovědné soutěže „Zlatý list“, které se konalo v Prostějově. Za naši školu soutěžila dvě družstva. Mladší žáci – Tereza Fiedlerová, Sofie Bartošková, Ema Umlaufová, Jan Páleníček, Štěpán Skřebský a Lukáš Koudelka. Starší žáci – Adéla Greplová, Barbora Kschwendová, Tereza Francová, Valentýna Greplová, Dominik Bittner a Martin Malínek. 

Všichni absolvovali bezmála dvouhodinový okruh v lesoparku u Hloučely, s osmi stanovišti zaměřenými na různé tematické okruhy. Ačkoliv jsme letos nestihli žádnou zvláštní přípravu, tak se všichni zhostili soutěže se ctí. Zejména družstvo mladších žáků uspělo velmi dobře a získalo 9. místo se ztrátou pouhých 12 bodů na vítěze.

Děkuji všem za účast a aktivní zapojení a věřím, že s letošní zkušeností se nám příští rok vydaří ještě mnohem lépe.

Mgr. Přemysl Heralt – učitel přírodovědy a přírodopisu