Praktikantky ve školní družině

Od 23. 5. do 10. 6. 2022 docházely do školní družiny na praxi dvě studentky střední pedagogické školy. Pro děti to bylo pěkné a zábavné zpestření. Studentky se účastnily různých aktivit školní družiny, s dětmi si hrály a pomáhaly jim při různých výtvarných nebo pracovních aktivitách. Chlapci byli rádi, že v jedné z nich měli parťačku při fotbale na hřišti. Druhá studentka zas vynikala v ZUMBĚ a pro děti připravila jedno odpoledne se ZUMBOU. Děti se s praktikantkami rozloučily v pátek 10. 6. a podepsaly se jim na tričko pomocí barevných fixů na textil.

Bohuslavová Zuzana, vychovatelka