Školní olympiáda

Mezinárodní den dětí 1. 6. 2022 jsme letos oslavili školní olympiádou na školním hřišti. Sportovní den si užili všichni žáci 1. – 9. ročníku. Přijeli také hosté – sportovci ze ZŠ Lipová.

Disciplíny byly definovány ve spolupráci s FTVS, AŠSK a SportAnalytik tak, aby pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností.

Disciplíny:

1. sprint 60 m, 2. člunkový běh, 3. zkrácené sedy-lehy, 4. skok z místa, 5. hod basketbalovým míčem, 6. hluboký předklon, 7. postoj čápa

Naši osmáci a deváťáci pomohli připravit jednotlivá stanoviště a stali se rozhodčími – měřili, stopovali a hodnotili výkony. Sami si jednotlivá stanoviště také splnili. Děkujeme jim za pomoc s realizací a přípravou školní olympiády.

Dále si žáci mohli vyzkoušet lukostřelbu a doplňkové stanoviště, kde si zaskákali v pytlích, zaběhli slalom nebo překonávali překážky.

Vítězové byli všichni žáci, kteří sportovali! Pro všechny byla připravena sladká odměna. Tři nejúspěšnější dívky a chlapci z každého ročníku získali medaile a diplomy.

Po celou dobu bylo pěkné počasí, které dodalo olympiádě letní náladu a zpříjemnilo sportování.

Na obědě dostali žáci sladké překvapení – zákusek, které pro ně vyrobily paní kuchařky. Děkujeme.

Sportu zdar Tereza Malínková.