Dětský program Noci kostelů

Dne 10. 6. 2022 se uskutečnila mimoškolní akce – Noc kostelů. Žáci I. stupně v tento den navštívili poutní kostel ve farnosti Suchdol – Jednov, kde byl pro ně připraven zajímavý vzdělávací program. Žáci 4. a 5. třídy přišli na tuto akci pěšky, aby si připomněli, jak dříve lidé podobná poutní místa navštěvovali. Žákům se program velmi líbil, dozvěděli se mnoho zajímavých informací z oblasti duchovního života. K této akci také přispěli sami svým výtvarným zpracováním.

Chlapci i děvčata si mohli prohlédnout kostel ze všech stran, vystoupat na věž, zazvonit si na zvony, zkusit si zahrát na varhany, nahlédnout do sakristie.

Všem žákům se krásné duchovní dopoledne líbilo a za vzorné chování všichni po ukončení programu získali sladkou odměnu – zmrzlinu.

Mgr. Michaela Šustrová