Hledání pokladu ve školní družině

9. 6. 2022 čekalo na děti, které navštěvují školní družinu, překvapení – zábavná pátrací výprava za pokladem. Na výpravě čekaly děti různé úkoly. Za každý splněný úkol děti získaly indicii, která sloužila k vyluštění místa, kde byl poklad ukrytý. Trasa vedla kolem fotbalového hřiště a končila u obecního multifunkčního hřiště. Děti u posledního úkolu získaly papír, kde byly nakreslené různé symboly, které jim pomohly vyluštit indicie a zjistit heslo, které znělo: TÚJE. Začaly pátrat na hřišti v tújkách a objevily truhlu s pokladem. V truhle byla ukrytá lízátka ve tvaru dudlíků. K tomu ještě děti dostaly kousek borůvkového koláče, aby se po tak náročné pátrací akci posilnily.

Bohuslavová Zuzana, vychovatelka ŠD