Pasování budoucích prvňáčků

V pátek 17. 6. 2022 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Brodku u Konice pasování budoucích prvňáčků. Této slavnostní chvíle se tradičně zhostili odcházející deváťáci. Úvodního projevu se ujal žák Ondřej Langer. Zhodnotil v něm svá léta na Základní škole v Brodku u Konice a popřál budoucím prvňáčkům, aby se jim na naší škole líbilo.

Program příjemně zpestřilo vystoupení žákyň Veroniky Búdové a Adély Pořízkové, které zahrály na hudební nástroje. Na závěr prvňáčci převzali symbolický klíč od naší školy a zazněla básnička v podání žákyně devátého ročníku a předškolačky Zuzanky Bohuslavové.

Prvňáčkům přejeme, ať se jim v naší škole líbí, najdou si nové kamarády a ve své paní třídní učitelce mají dobrou rádkyni a oporu.

Rodičům pak přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy se dětem nebude dařit vše hned napoprvé.

Mgr. Monika Konečná