Pasování prvňáčků na čtenáře

Předposlední den školy žáci 1. ročníku prožili trošku netradičně. Nebylo to ve třídě, jako obvykle, ale navštívili místní knihovnu, kde je paní knihovnice seznámila s významem knihovny, jejími výhodami a ukázala jim mnoho pěkných knížek. Při této příležitosti žáci převedli, co se během prvního roku naučili a jak pěkně dokážou číst. Potom děti slavnostně slíbili, že se budou ke knížkám pěkně chovat.
Na závěr obdržel každý žák knihu, šerpu a čtenářský glejt a tímto byl pasován na čtenáře.
Mgr. Jana Kamená