Rozlučková přespávačka 3. třídy

Třeťáky čekalo na konci června mnoho loučení – loučení s paní učitelkou, s malou budovou i s Hurvínkem, a tak jsme si zorganizovali rozlučkovou přespávačku.
Sešli jsme se v úterý 28. 6. v 17 hod ve škole a vypravili jsme se na procházku, při které jsme hráli spoustu her zaměřených na posílení důvěry a utužení kolektivu. Po procházce čekal třeťáky závěrečný nákup v Hurvínkově obchůdku, ale tentokrát tam bylo zcela jiné zboží, než které byli zvyklí nakupovat během celého školního roku. Po večeři začala „pyžamová párty“, při které jsme si prohlédli fotografie a videa z první až třetí třídy. Po setmění všichni statečně zvládli krátkou stezku odvahy po setmělé škole, na jejímž konci si každý našel obálku se vzkazy od ostatních spolužáků. K čtení vzkazů, které mnohé z nás dojaly, nám hrála krásná hudba. A pak už jsme při poslouchání Hurvínka spokojeně usnuli. Ráno nás čekala bohatá snídaně – pochutnali jsme si na buchtách a ovoci, které nám připravili rodiče.

Prožili jsme spolu s třeťáky krásné tři roky a užili jsme si je stejně pěkně jako tuto rozlučkovou přespávačku!

Mgr. Marta Heraltová