Putování pravěkem aneb společný start do nového školního roku

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se žáci pátého ročníku zúčastnili vzdělávacího programu Putování pravěkem v muzeu města Prostějova. Cílem programu bylo osvojit si vědomosti a dovednosti z období pravěku. Program obsahoval interaktivní prvky, které umožnily žákům blíže poznat pravěkou kulturu nejen z archeologických oblastí Prostějovska.

Žáci společně určovali rozdíly života v době kamenné, bronzové a železné. V závěru programu si zahráli na archeology, kteří zkoumají původ předmětu a jejich využití v dnešní době. Žákům se program velmi líbil a byli rádi, že zde mohou uplatnit své znalosti z pravěkého období.

Cílem akce bylo stmelení třídního kolektivu, upevnění kamarádských vztahů, poznávání kulturních a historických hodnot.

Mgr. Michaela Šustrová, třídní učitelka