Návštěva farmy Doubravský Dvůr

Ve čtvrtek 29. září 2022 žáci 1. až 4. třídy navštíví farmu Doubravský Dvůr, kde pro ně bude připraven naučný program a komentovaná prohlídka. Podrobné informace u třídních učitelek a ve školním informačním systému.