Den dopravní výchovy – 11. 10. 2022

Teoretickou část Dne dopravní výchovy strávili žáci 1. ročníku ve třídě, kde se pomocí výukových programů seznámili s povinnou výbavou kola, pravidly silničního provozu, dopravními značkami a jak se chovat při dopravní nehodě. V další části dne žáci dojeli na koloběžkách na fotbalové hřiště, kde si na improvizovaném dopravním hřišti vyzkoušeli pravidla silničního provozu i nácvik chování při dopravní nehodě v praxi.
Mgr. Marta Heraltová

Žáci 2. a 3. ročníku se nejdříve ve třídách seznámili formou her s dopravními předpisy, které si následovně prověřili i prakticky jízdou na koloběžce. V následujícím soutěžním klání zvítězili ti nejrychlejší a nejšikovnější, kteří také výborně obstáli v dopravním testíku.

Žákům k těmto aktivitám přálo počasí, dokonce vykouklo i sluníčko a tento den si opravdu užili.

Mgr. Jana Kamená

V úterý 11. 10. 2022 proběhl na naší škole projektový den – DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY.

Žáci si teoreticky i prakticky nacvičili situace, se kterými by se mohli setkat v reálném životě v dopravním provozu.

Dozvěděli se, kdo je to účastník silničního provozu, někteří vyhledávali  pomocí mobilního zařízení přesné názvy dopravních značek. Žáci 4. – 9. ročníku psali  dopravní a zdravotní testy, zhlédli  několik videí s bezpečnostní tematikou, učili se první pomoc i jízdu zručnosti na kole.

V tělocvičně čekali deváťáci se zajímavými úkoly. Ukázali mladším spolužákům, jak dát zraněného člověka do stabilizované polohy, jak pomocí trojcípého šátku znehybnit horní končetinu. Celé projektové dopoledne bylo uzavřeno jízdou zručnosti v prostoru před kulturním domem.

Velká pochvala patří deváťákům, kteří si jednotlivá stanoviště i úkoly spojené s jízdou zručnosti zodpovědně připravili. Celé dopoledne vládla pohodová a uvolněná atmosféra. S úkoly se poprali všichni, většina žáků si vzájemně fandila a hezky se ve svých výkonech podporovali.

Mgr. Renata Fialová

Vítězové v jednotlivých kategoriích