Poznávací zájezd do Vídně

Na úterý 25. 10. připravujeme poznávací zájezd do Vídně pro žáky 6. až 9. třídy. Podrobné informace u třídních učitelek a ve školním informačním systému.