Bramborový den

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl v 1. až 3. třídě Bramborový den.
Žáci se v průběhu dne dozvěděli zajímavosti o původu, pěstování a využití brambor. Paní učitelky ve spolupráci s vybranými žáky 8. třídy připravily hravá i naučná stanoviště. Na stanovištích byly zastoupeny všechny vyučovací předměty. Bramborový den jsme zahájili společně naučnou částí o bramborách a zpěvem písní o bramborách.

Tělocvičná“ stanoviště zahrnovala překážkovou dráhu s bramborou na lžíci, tanec s bramborou na čele nebo skákáni v pytli od brambor. Na stanovištích výtvarné výchovy si žáci vyrobili bramborová tiskátka a vybarvovali bramborové mandaly. Na „prvoukových“ stanovištích žáci museli zvládnout vědomostní bramborový kvíz, mohli mikroskopem pozorovat pletivo, dužinu a pokožku brambory a skládali puzzle, na kterém objevili krásný bramborový květ.  V matematice řadili žáci brambory podle velikosti, porovnávali brambory, řešili bramborové pyramidy nebo slovní úlohy o bramborách. V českém jazyce prvňáčci hledali na bramborách všechny tvary jednoho písmene, druháci řadili brambory podle abecedy a třeťáci řadili brambory podle slovních druhů.

Nechybělo ani škrábání a strouhání brambor na bramboráky. Všichni žáci se museli naučit suroviny, které jsou na výrobu bramboráků potřeba.

V jednotlivých třídách proběhla také soutěž „miss brambora“. Každý žák měl možnost přinést do této soutěže bramboru, kterou považoval za nejhezčí nebo nejzajímavější.
Na závěr si děti vyrobily skřítka Bramborníčka.

Žáci pracovali na jednotlivých stanovištích s velkou radostí a pílí a všichni si projektový den moc užili.

Marta Heraltová