Bramborový den

Bramborový den

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl v 1. až 3. třídě Bramborový den.Žáci se v průběhu dne dozvěděli zajímavosti o původu, pěstování a využití brambor. Paní učitelky ve spolupráci s vybranými žáky 8. třídy připravily hravá i naučná stanoviště. Na stanovištích byly zastoupeny všechny vyučovací předměty. Bramborový den jsme zahájili společně naučnou částí o bramborách…

Den dopravní výchovy – 11. 10. 2022

Den dopravní výchovy – 11. 10. 2022

Teoretickou část Dne dopravní výchovy strávili žáci 1. ročníku ve třídě, kde se pomocí výukových programů seznámili s povinnou výbavou kola, pravidly silničního provozu, dopravními značkami a jak se chovat při dopravní nehodě. V další části dne žáci dojeli na koloběžkách na fotbalové hřiště, kde si na improvizovaném dopravním hřišti vyzkoušeli pravidla silničního provozu i…

Projektový den v Doubravském Dvoře

Projektový den v Doubravském Dvoře

„Mléčná stezka – od telete po jogurt“ byl název projektového dne, kterého se 29. 9. 2022 zúčastnili žáci 1. až 4. třídy v Doubravském Dvoře v Července. Žáci se seznámili se zvířaty, která poskytují mléko. Dozvěděli se, proč musí mít zvířata nejprve mládě, aby mohla dávat mléko. Čím se krmí krávy a telátka, jak se…

Projektový adaptační den žáků 6. třídy

Projektový adaptační den žáků 6. třídy

V pondělí 26. září se žáci 6. ročníku účastnili projektového dne na školním hřišti. Zkušené lektorky ze společnosti Gm5, s.r.o. pro žáky připravily spoustu zajímavých aktivit. Pomocí didaktických her si žáci uvědomili, že stojí za to, být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. Program byl cíleně zaměřen na nově se tvořící…