Kroužek Čtenář na jevišti

Některé žákyně 4. třídy se zapojily do 10. ročníku projektu konaného v rámci kampaně na podporu četby knih. Jeho hlavním cílem je motivovat děti k četbě, což se myslím povedlo. Scházely jsme se v kroužku, který jsme pojmenovaly „Čtenář na jevišti“. Přečetly jsme část knihy „O praštěném Hurvínkovi“ a měly jsme za úkol zpracovat text do podoby scénického čtení.

Naši práci jsme natočily a odeslaly k posouzení odborné porotě. Ta vybere pět nejzajímavějších inscenací, které před Vánocemi předvedou svou práci ve Švandově divadle v Praze.
Tak nám, prosím, držte, pěsti.

Marta Heraltová