Slabikářová slavnost v 1. třídě

Velkým svátkem prvňáčků byla „Slabikářová slavnost“, která se konala 22. listopadu 2022. Této události předcházely téměř tři měsíce pilné práce, během kterých se prvňáčci naučili přečíst deset písmen, spojovat písmena do slabik a číst první slova.

Cesta k získání Slabikáře však nebyla vůbec jednoduchá. Aby ho žáci získali, museli námořníkovi Albertovi pomoci zachránit Písmenkový ostrov. Recitací všech básniček, které jsme se k jednotlivým písmenkům naučili, povolilo lano, kterým piráti spoutali naše zvířátka. Vybubnováním délky slabik jsme vyhnali z ostrova lidojedy. V obrazové galerii chyběly u písmen obrazy, které jsme dokázali najít a připevnit zpět na svá místa. Zachránili jsme písmenka z bažiny a při přecházení po liáně jsme pochytali i slabiky padající do hlubokého příkopu. Odvahu museli malí námořníci prokázat i při prolézání temným tunelem, ze kterého se dostali jen po přečtení slova.

Při všech úkolech museli žáci prokázat své čtenářské znalosti. Vedli si výborně, takže si zasloužili sladkou odměnu ve formě slabikářového dortu.

Nakonec zbývalo jen odrecitovat básničku, která měla otevřít zamčenou truhlu. Pevně jsme všichni doufali, že v ní najdeme opravdový Slabikář. A bylo to tak! Prvňáčci byli nadšením bez sebe. Slabikář se jim moc líbil a hned si začali v učebnici listovat.

Všem šikovným prvňáčkům blahopřeji. Marta Heraltová, třídní učitelka