Projektový den – Polytechnické vzdělávání

Dne 16. 11. byl pro žáky 8. ročníku připraven projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání. Žáci pracovali s kreativní stavebnicí INFENTO, která umožňuje sestavení reálného vozítka. Podle jasných instrukcí žáci sestavili mechanickou funkční konstrukci – tříkolku, kterou si sami vyzkoušeli v praxi. Při konstrukci vozítka museli spolupracovat v týmech, umět se domluvit, zvolit správný postup.