Školní kolo Olympiády z českého jazyka

V pátek 2. 12. 2022 proběhlo školní kolo 49. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků z 8. a 9. ročníku. Jako každoročně se soutěžilo v části mluvnické a slohové (max. 50 bodů).

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

Karolína Bartošková – 36 bodů, (9. roč.), František Hloušek – 33 bodů (9. roč.) a Ester Havlenová – 30 bodů (9. ročník).

Podle pravidel soutěže postoupili do okresního kola první dva nejúspěšnější řešitelé, Karolína a František. Ti naši základní školu budou reprezentovat v okresním kole v Prostějově na ZŠ Melantrichova, a to 4. dubna 2023.

Všechny Vás, soutěžící chválím, že jste k řešení nelehkých úkolů přistupovali aktivně a zodpovědně. 

Zapsala: Renata Fialová