Projektový den ve VIDA v Brně

Pro žáky 7. až 9. třídy připravujeme dne 15. 12. 2022 projektový den ve VIDA Brno.