Ohlédnutí za Vánočním jarmarkem

AKTUALIZOVÁNO – vloženo video

V pátek 9. 12. 2022 se v naší škole konal Vánoční jarmark. Několik týdnů jsme se na jarmark připravovali – vyráběli jsme vánoční ozdoby, různé výrobky, zdobili jsme třídy, nacvičovali jsme představení. Tentokrát jsme se rozhodli, že Vánoční jarmark uspořádáme ve škole. Účast byla vysoká, návštěvníci proudili po chodbách a třídách, pochutnávali si na kávě, punči, cukroví, pizze i párcích v rohlíku. Kdo chtěl, mohl v jednotlivých třídách navštívit připravená představení s vánočními písněmi, koledami, tancem i hrou na hudební nástroje.

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu Vánočního jarmarku – děkuji Vám, rodiče i prarodiče, za napečené cukroví a krásné výrobky k prodeji, za pomoc při jarmarku, děkuji žákům a pedagogům za veškeré přípravy ve škole a za krásná představení.

Za vánoční hvězdy se utržilo 7 620 Kč – tato částka byla předána organizaci „Šance Olomouc“, která pomáhá nemocných dětem na Dětské klinice FN Olomouc.

Výtěžek jarmarku činí 28 104 Kč – byl předán do pokladny SRPŠ a bude použitý výhradně pro potřeby žáků – hrací prvky na chodbách i ve třídách, příspěvky na kulturní představení, odměny v soutěžích a hrách, drobné občerstvení při školních akcích apod.