Projektový den ve VIDA! SCIENCE

Dne 15. 12. 2022 se žáci účastnili PROJEKTOVÉHO DNE ve VIDA! SCIENCE CENTRU BRNO. Tento den byl určen žákům 7. – 9. ročníku.

Součástí projektového dne byl:

1) Výukový program Světelná laboratoř, kde na základě pozorování, experimentování, žáci zjišťovali, co se skrývá uvnitř svítící tyčinky, co je bioluminiscence a proč světlušky svítí

2) Výukový program VIDA! Escape game, kde žáci řešili problémové úlohy. Aplikovali teoretické fyzikální a chemické znalosti do praxe a řešili zapeklité úkoly

3) Samostatná prohlídka interaktivní expozice