22. 3. 2023 – Světový den vody

Ve středu 22. 3. 2023 jsme oslavili Světový den vody. Vstupenkou do školy pro žáky 1. až 3. třídy byla tento den kapka vody, kterou si měli přinést z domu. Smyslem bylo, abychom si uvědomili, že každá kapka vody je důležitá. Hned ráno dostaly děti za kapku vody papírovou kapičku, do které na závěr dne napsaly, za co vodě děkují a kapičky nalepily na vchodové dveře.

První vyučovací hodinu strávili prvňáci, druháci i třeťáci společně. Zazpívali si písničky o vodě, zkusili napodobit déšť, dozvěděli se, kolik vody denně člověk spotřebuje na umývání nebo splachování, kolik vody je potřeba na výrobu trička, kalhot nebo čokolády.

Zajímavé byly pro děti také informace o nedostatku vody v Africe a o tom, kolikrát denně a jak daleko děti v Africe nosí vodu do svých osad. 

O přestávkách mohli žáci na chodbě skládat puzzle – k čemu všemu potřebujeme v životě vodu nebo doplňovat do kapiček správné geometrické tvary.  

Čtvrťáci v rámci Dne vody zjišťovali, kde je zdroj pitné vody pro Brodek, co vše se s vodou děje, než se dostane do kohoutku, a co se s ní odehrává poté, co odteče do kanalizace. Vytvořili si lapbook, kde si své poznatky zaznamenali.

V 5. třídě žáci vypracovávali pracovní list na téma Den vody, kde si zopakovali význam vody, její skupenství, užití vody a hlavně šetření vodou na příkladech. Ve dvojicích promýšleli, kde v domácnosti se může vodou nejvíce ušetřit a kde se jí naopak velmi plýtvá. Následně jsme si pustili krátký animovaný film – Koloběh vody. Hledali jsme písničky s tematikou vody, žáci vymýšleli, co by vodě vzkázali – Můj vzkaz vodě. Třetí hodinu si žáci 4. a 5. třídy poslechli malou besedu o rybách od žáka 7. třídy S. Vyroubala – Děti učí děti – na téma „Jak jsem potkal ryby“. Na závěr jsme si společně vytvořili nástěnku na téma Den vody.

Žáci 6. až 9. třídy se na tento den tematicky oblékli, mohli si donést i plyšové zvířátko, které žije ve vodě. Napříč vyučovacími předměty se zabývali tématem „voda“ – tvořili literární příběhy, zpívali, učili se nová slovíčka v cizích jazycích, zkoušeli různé experimenty s vodou, fyzikální zákony, pohybové hry.
 
Na chodbách školy měli žáci připraveny různé úkoly na téma voda – pomocí QR kódů si mohli zobrazit odpovědi na otázky, testíky, online aktivity, písničky, animace i krátká videa.