Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

21. dubna 2023 (pátek) 13:30 – 16:00 hod, budova 1. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2023 dovrší 6 let, a děti, kterým byl v roce 2022 povolen odklad školní docházky.

K zápisu si prosím vezměte:

  • Okopírovaný rodný list dítěte (NEOVĚŘUJTE)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Zápisní list

Více informací v přílohách!

zapis-21-04-2023

zapis-do-1-tridy-2023-info-na-web